Logopedia

Fundacja Pociechom w roku 2013 wprowadziła do swojej działalności nową formę terapii – zajęcia logopedyczne.

Logopedia jest terapią mowy i języka. Obejmuje zagadnienia prawidłowej wymowy, rozumianej jako dbałość o poprawną artykulację, oddech, płynność wypowiedzi. Pomaga w rozwijaniu umiejętności rozumienia i budowania komunikatów językowych. Jest dziedziną zajmującą się szeroko pojętą komunikacją – nadawaniem mowy, przetwarzaniem języka, emisją głosu oraz jej zaburzeniami. Logopedia zajmuje się zaburzeniami o zróżnicowanym przebiegu i podłożu.

Zajęcia w Fundacji Pociechom są prowadzone według indywidualnie dobranego programu, z uwzględnieniem trudności, wieku, tempa i preferowanych form pracy. W terapii wykorzystywane są profesjonalne pomoce logopedyczne, programy multimedialne, jak również materiały edukacyjne zaprojektowane przez terapeutę i sprzęty codziennego użytku. Spotkania, szczególnie te dla młodszych dzieci, opierają się na zabawie, tak aby dzieciom miło kojarzył się czas terapii. Ćwiczenia logopedyczne dla starszych dzieci, nieraz żmudne i wymagające cierpliwości oraz przełamania utrwalonych nawyków, przeplatane są grami i zabawami.

Jeśli jesteś zainteresowany zajęciami logopedycznymi dla Twojego dziecka i chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z nami.