Integracja Sensoryczna

Fundacja Pociechom prowadzi zajęcia rehabilitacyjne metodą Integracji Sensorycznej wspomagające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Pracujemy z dziećmi z różnymi schorzeniami w odpowiednio przygotowanej sali na terenie ośrodka. Bezpłatne zajęcia rehabilitacji SI możliwe są dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?

Ayres (twórca teorii) definiuje integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją.

Informacje takie jak obraz, dźwięk, dotyk, smak, zapach czy ruch docierają do nas poprzez zmysły. Zakłócenia tego odbioru powodują niewłaściwą ich interpretację, co za sobą pociąga nieprawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym i utrudnia harmonijny rozwój.

Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka  adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio  dobranym ćwiczeniom  dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

Jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej?

  • Dziecko unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach itp.,
  • cierpi na chorobę lokomocyjną,
  • nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty ze złapaniem piłki,
  • jest niezgrabne ruchowo, myli strony prawo-lewo,
  • ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową,
  • jest nadwrażliwe na pewne dźwięki,
  • ma trudności w nauce czytania i pisania,
  • jest nadpobudliwe ruchowo,
  • ma trudności z koncentracją, z trudem zapamiętuje,
  • negatywnie reaguje na bodźce dotykowe – nie lubi chodzić boso, nie lubi mycia włosów, czesania, podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny.

 Jeśli zauważysz u swojego dziecka powyższe objawy, są one wskazaniem do konsultacji z terapeutą SI.