EEG Biofeedback

EEG Biofeedback1

to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywanych zadań.

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczaniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efekty2wniej.

Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj treningu, dzięki któremu klient w świadomy sposób uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

 

Dla kogo EEG Biofeedback?

Metoda ta ma3 bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Obecnie jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia.  Zalecana jest dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji, osób pracujących w stresie, jak również dzieci i młodzieży w celu poprawienia zdolności zapamiętywania, uczenia się czy przypominania materiału. Treningi wskazane są również dla osób pracujących twórczo i wyczynowo uprawiających sport. Biofeedback daje ogromne możliwości terapeutyczne w zaburzeniach neurologicznych, psychiatrycznych i psychologicznych.

Liczne badania wskazują efektywność EEG Biofeedback m.in. w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeniach snu, ADD, ADHD, autyzmie, upośledzeniu umysłowym czy uszkodzeniach mózgu.

Zastosowanie:

 • Poprawa zdolności do koncentrowania uwagi
 • Zmniejszenie tendencji do rozpraszania się i odpływania myślami
 • Wydłużenie czasu utrzymywania czujnej uwagi, niezbędnej do nabywania nowych informacji
 • Wspieranie rozwoju poznawczego dzieci i dorosłych
 • Zniwelowanie rozwojowych wad wymowy
 • Budowanie motywacji do działania m.in. dla osób doświadczających wypalenia zawodowego
 • Nauka relaksacji
 • Obniżenie poziomu stresu i napięcia emocjonalnego (m.in. biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci)
 • Obniżenie poziomu lęku, strachu, stresu
 • Pomoc w problemach z nadpobudliwością, obniżoną samoooceną, zaburzeniami snu, migrenami
 • Poprawa szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału (także w zakresie języków obcych), dla osób osiągających słabe wyniki w nauce, dyslektyków, dysgrafów, dysortografów
 • Pomoc sportowcom jako legalny doping

 

Na czym polega trening?

Na głowie osoby poddanej treningowi przymocowuje się 2 elektrody, które rejestrują fale mózgowe. Fale są wzmacniane i przetwarzane a ich elektroniczna reprezentacja jest obrazowana na ekranie komputera w postaci tzw. gry. Osoba poddana treningowi prowadzi grę wyłącznie przy pomocy własnego mózgu, bez pomocy klawiatury czy myszki. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym zakresie otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, a gra przebiega prawidłowo, natomiast przy wzroście niepożądanych pasm, nie odnosimy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne stymulacje proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób sam rozwija proces uczenia się, a co za tym idzie generuje najkorzystniejsze częstotliwości  fal mózgowych.

 

Jakich rezultatów możemy się spodziewać?

Badania zarówno w Polsce jak i na świecie wykazują, że metoda ta cieszy się dużą skutecznością i zaledwie kilkuprocentowy odsetek osób, może być mniej podatnych na trening. Największą zaletą stosowania tego treningu jest umiejętność panowania nad zachowaniem w czasie treningu EEG Biofeedback. Przekłada się to na sytuacje w życiu codziennym wspomagając umiejętność rozwiązywania problemów społecznych związanych z nauką, stresem dnia codziennego oraz kontaktami interpersonalnymi. Osiągnięte po zastosowaniu sesji EEG Biofeedback zmiany w aktywności bioelektrycznej w mózgu daje wymierne efekty.  Atutem również tej metody jest brak niepożądanych skutków ubocznych dlatego treningi prowadzi się również z dziećmi. Motorem skuteczności treningu jest jednak silna wola, motywacja i cierpliwość trenującego.

BFB (6)BFB (1)

 

 

 

 

 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM TERAPII WYKONYWANE JEST BADANIE QEEG MÓZGU,  NA PODSTAWIE KTÓREGO OCENIANY JEST STAN PSYCHOFIZJOLOGICZNY I PLANOWANE SĄ TRENINGI.