Rehabilitacja

Jako Fundacja działamy z przekonaniem, że kompleksowa i ciągła rehabilitacja pozwala uniknąć skutków niepełnosprawności lub w całkowitym stopniu ją wyeliminować. Prowadzimy ośrodek rehabilitacji konnej w Warszawie, gdzie oprócz stajni udostępniliśmy specjalnie przygotowaną salę rehabilitacyjną, a także profesjonalnie wyposażony gabinet do EEG Biofeedback. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą rehabilitacyjną.

Nasza kadra to doskonale wyszkoleni i aktywni specjaliści, którzy wspierają naszych podopiecznych poprzez dobrze zorganizowaną pomoc. Terapia w naszym ośrodku polega na indywidualnej pracy rehabilitanta z osobą niepełnosprawną. Program rehabilitacji układany jest w zależności od potrzeb i możliwości podopiecznych.

Każdego roku przeprowadzamy od 8 000 do 10 000 zajęć rehabilitacyjnych.

Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje nasz projekt Aktywni – Samodzielni” – kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Szczegółowe cele to: poprawa koordynacji oraz sprawności ruchowej, wzrost poczucia samoakceptacji i samooceny, integracja ze społeczeństwem, zwiększenie otwartości na świat, nabycie umiejętność radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz aktywizacja społeczna i zwiększenie życiowej zaradności.

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kilku kryteriów:

– posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
– zamieszkanie w województwie mazowieckim
– wiek poniżej 18 roku życia.hipoterapia dla dzieci

Zajęcia terapeutyczne w ramach projektu to:

– rehabilitacja ruchowa metodą hipoterapii

–  rehabilitacja ruchowa metodą Integracji Sensorycznej

– zajęcia logopedyczne

– terapia EEG-Biofeedback

– terapia Metodą Dobrego Startu

– terapia ręki

– terapia psychologiczna

– trening funkcjonowania codziennego

– warsztaty młodego odkrywcy przyrody.

Więcej informacji oraz zgłaszanie chęci udziału w projekcie – osobiście w biurze Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 bądź telefonicznie 537 24 26 28.

Istnieje również możliwość rehabilitacji odpłatnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z biurem Fundacji.