Aktualności

Wigilia z Fundacją Pociechom

Wigilia z Fundacją Pociechom

W sobot��07.12.2013 w naszej stajni przy ul. Wybrzeďż˝e Puckie 2 03-301 w ďż˝Warszawie odbďż˝dzie si��impreza integracyjna ?Wigilijne gadu ? gadu w Stajni? Spotkanie Wigilijne obok kultywowania tradycji��wiďż˝tecznych ma na celu szeroko rozumian��integracj��osďż˝b niepeďż˝nosprawnych ze spoďż˝eczeďż˝stwem, promowanie dziaďż˝a��na rzecz przeciwdziaďż˝ania wykluczeniu spoďż˝ecznemu poszczegďż˝lnych grup spoďż˝ecznych oraz popularyzacja aktywnego wypoczynku i zaj���rekreacyjnych z udziaďż˝em koni dla osďż˝b […]

Przeczytaj ciąg dalszy →
Leave a Comment (0) →

Hubertus 2013

Hubertus 2013

Tegoroczny Hubertus to dla nas wydarzenie wyjďż˝tkowe. Tym razem postanowiliďż˝my po��czyďż˝ tradycyjne gonitwy za lisem z piknikiem rodzinnym i atrakcjami w postaci wystďż˝pďż˝w artystycznych. Wydarzenie rozpoczďż˝liďż˝my o godzinie 14.00, ale my byliďż˝my juďż˝ od rana i dziďż˝ki wsparciu wolontariuszy i sponsorďż˝w udaďż˝o nam siďż˝ sprawnie wszystko przygotowaďż˝.W pikniku, przy piďż˝knej pogodzie ďż˝wzi��o udziaďż˝ okoďż˝o 500 […]

Przeczytaj ciąg dalszy →
Leave a Comment (0) →

Dziękujemy za wspólny festyn

Dziękujemy za wspólny festyn

Serdecznie dziďż˝kujemy wszystkim za wspďż˝lnie spďż˝dzony czas na naszym sobotnim festynie „Poznaj jďż˝zyk koni”. Byďż˝o mnďż˝stwo ďż˝miechu, wesoďż˝ej zabawy i dobrej muzyki, a nasze konie poznaďż˝y wielu nowych nieustraszonych jeďż˝dďż˝cďż˝w 🙂 Jesteďż˝my wdziďż˝czni za wszystkie przekazane datki, ktďż˝re pomogďż˝ nam dalej prowadziďż˝ bezpďż˝atnďż˝ hipoterapiďż˝.ďż˝Mamy nadziejďż˝, ďż˝e bďż˝dziecie nas czďż˝sto odwiedzaďż˝, zapraszamy na jazdy! Festyn byďż˝ […]

Przeczytaj ciąg dalszy →
Leave a Comment (0) →

Festyn Integracyjny „Poznaj język koni” – 14 września

Festyn Integracyjny „Poznaj język koni” – 14 września

Zapraszamy serdecznie na festyn integracyjny ?Poznaj jďż˝zyk koni? ? imprezďż˝ dla miďż˝oďż˝nikďż˝w koni, starych rzemiosďż˝ oraz wypoczynku na ďż˝wieďż˝ym powietrzu. Wydarzenie odbďż˝dzie siďż˝ w sobotďż˝, 14 wrzeďż˝nia, na terenie naszej stajni przy Wybrzeďż˝u Puckim 2. Festynowy rozkďż˝ad jazdy: 14:00ďż˝- start festynu 15:00ďż˝- koncert Kapeli Drewutnia 16:30ďż˝- pokaz jazdy konnej 17:00ďż˝- wspďż˝lne ognisko Ale to nie […]

Przeczytaj ciąg dalszy →
Leave a Comment (0) →

Wakacyjne Warsztaty Fotograficzne w Fundacji Pociechom

Wakacyjne Warsztaty Fotograficzne w Fundacji Pociechom

Zapraszamy na cykl bezp�atnych warsztat�w fotograficznych organizowany przez nasz� Fundacj�. Spotkania b�d� odbywa� si� do co dwa tygodnie. Warsztaty s� �zar�wno dla os�b pocz�tkuj�cych, jak i adept�w fotografii. Na zaj�cia nale�y przyj�� wraz z w�asnym sprz�tem fotograficznym. Terminy spotka�: 17 lipca, 31 lipca, 14 sierpnia. Zapraszamy! kayĹt fĹrsatĹ

Przeczytaj ciąg dalszy →
Leave a Comment (0) →
Page 17 of 17 «...101314151617