Aktualności

Wakacyjne Warsztaty Fotograficzne w Fundacji Pociechom

Wakacyjne Warsztaty Fotograficzne w Fundacji Pociechom

Zapraszamy na cykl bezp�atnych warsztat�w fotograficznych organizowany przez nasz� Fundacj�. Spotkania b�d� odbywa� si� do co dwa tygodnie. Warsztaty s� �zar�wno dla os�b pocz�tkuj�cych, jak i adept�w fotografii. Na zaj�cia nale�y przyj�� wraz z w�asnym sprz�tem fotograficznym. Terminy spotka�: 17 lipca, 31 lipca, 14 sierpnia. Zapraszamy! kayĹt fĹrsatĹ

Przeczytaj ciąg dalszy →
Leave a Comment (0) →
Page 16 of 16 «...101213141516