logoStajnia Pociecha tel. 22 870 28 28, kom. 537 24 26 28

Fundacja

Fundacja Pociechom – organizacja pożytku publicznego powstała we wrześniu 1997 roku. Prowadzi stajnię i zajęcia hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Jakie są cele statutowe fundacji?

Cele statutowe fundacji to:

  1. Organizowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone  i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne.
  2. Finansowanie i organizowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób wymienionych w pkt 1.
  3. Finansowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób wymienionych w pkt 1.
  4. Zapobieganie następstwom zdrowotnym spowodowanym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego u dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne.

Kto i dlaczego założył Fundację?

Fundacja Pociechom została założona przez Piotra Kołodzieja (obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu). Podstawowym powodem był fakt, iż 80% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ma wady postawy, co w perspektywie czasu zwiększy liczbę niepełnosprawnych w naszym kraju. Sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu ale możemy go redukować, co konsekwentnie czynimy.

Jakimi sukcesami może pochwalić się Fundacja?

Każdego roku Fundacja Pociechom prowadzi od 8000 do 10 000 zajęć hipoterapeutycznych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Jesteśmy organizacją non-profit, nienastawianą na zysk. Hipoterapią corocznie obejmujemy ponad 200 dzieci, nasza pomoc jest zupełnie bezpłatna. Fundacja zatrudnia wyspecjalizowanych hipoterapeutów, prowadzi zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli. Planujemy wybudować Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej w Warszawie.

Zobacz opis Fundacji w bazie organizacji pozarządowych tutaj