O nas

Fundacja Pociechom – organizacja pożytku publicznego powstała we wrześniu 1997 roku. Głównym celem jej starań niezmiennie jest dobro dzieci. Fundacja prowadzi zajęcia wspomagające dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poprzez:

  • rehabilitację ruchową metodą hipoterapii
  • rehabilitację metodą Integracji Sensorycznej
  • zajęcia logopedyczne
  • terapię biofeedback
  • terapię Metodą Dobrego Startu
  • terapię ręki
  • terapię psychologiczną
  • trening funkcjonowania codziennego
  • warsztaty młodego odkrywcy przyrody

Fundacja Pociechom prowadzi także działania proekologiczne. Dzięki wsparciu ze strony Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dysponuje dwiema Przyrodniczymi Ścieżkami Edukacyjnymi, na których prowadzonych jest szereg warsztatów ekologicznych.

Pełna sprawozdawczość Fundacji znajduje się w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl (w wyszukiwarce należy wpisać nazwę Fundacja Pociechom lub KRS 000058357).

Powód powstania Fundacji

Fundacja Pociechom powstała w trosce o kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży. Alarmujące dane wskazują, ze niemal 80 % młodych ludzi w wieku szkolnym ma wady postawy, co w perspektywie czasu zwiększy liczbę osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju. W związku z tym niezbędne jest zarówno leczenie, jak i profilaktyka – Fundacja wspiera dzieci z niepełnosprawnościami, promuje także zdrowy styl życia.

Cele statutowe Fundacji

1. Organizowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne.

2. Finansowanie i organizowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób wymienionych w pkt 1.

3. Finansowanie i organizowanie sportu, rekreacji i wypoczynku dla osób wymienionych w pkt 1.

4. Zapobieganie następstwom zdrowotnym spowodowanym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego u dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne.

Założyciel Fundacji

Założycielem Fundacji jest Piotr Kołodziej – związany z końmi od najmłodszych lat. Jest hipoterapeutą i instruktorem jazdy konnej. Połączenie jego życiowej pasji oraz w wrażliwości na potrzeby osób z  niepełnosprawnością zaowocowały rozpoczęciem działań, które z powodzeniem są realizowane do dziś.

W rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością niezmierne ważne są zarówno regularne ćwiczenia pod okiem specjalistów, jak i pozytywne doznania zmysłowe, rozwijanie ciekawości świata, kontakt z naturą. Dzięki wspaniałemu usytuowaniu ośrodka Fundacji nad brzegiem Wisły, wśród łąk i drzew, jej podopieczni mogą w środku miasta poczuć się częścią przyrody. Konie – czworonożni przyjaciele, pomagają dzieciom rozwijać motorykę, niwelować napięcia, wzmacniać mięśnie, pogłębiać kontakt z otoczeniem, nabierać odwagi. Terapeuci Integracji Sensorycznej, Metody Dobrego Startu i logopedzi pracują nad integracją zmysłów i wymową podopiecznych. Rocznie Fundacja obejmuje wsparciem ponad 200 dzieci. Jest to niestety kropla w morzu potrzeb, dlatego Fundacja Pociechom robi wszystko, aby dzięki swojej działalności statutowej, darczyńcom i sponsorom zdobyć fundusze na rehabilitację kolejnych niepełnosprawnych osób.

Fundacja Pociechom stawia nie tylko na rehabilitację, ale także na profilaktykę. Dostrzegając problemy cywilizacyjne związane z powszechnym już występowaniem wad postawy wśród dzieci i młodzieży oraz coraz częstszym pojawianiem się różnego rodzaju uzależnień Fundacja prowadzi zajęcia rekreacyjnej jazdy konnej i organizuje imprezy integracyjne promujące zdrowy styl życia. Jazda konna stanowi atrakcję, która przyciąga całe rodziny, a także grupy zorganizowane.

Pragnąc poszerzyć ofertę terapeutyczną i rekreacyjną oraz zwiększyć ilość podopiecznych, Fundacja planuje rozbudowę swojego ośrodka i zakup nowych koni. W tej sytuacji wsparcie osób i instytucji, którym nie jest obca działalność charytatywna jest nieocenione.

1% podatku

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.