Formy terapii

DOSTĘPNE FORMY REHABILITACJI W FUNDACJI POCIECHOM:

Hipoterapia

Integracja Sensoryczna

Metoda Dobrego Startu

Logopedia

EEG Biofeedback